Поняття, ознаки та класифікація соціальних норм.  

Поняття, ознаки та класифікація соціальних норм.

Характерні риси окремих видів соціальних норм.

2.1. Норми моралі. Звичаєві та релігійні норми.

2.2. Політичні та економічні норми.

2.3. Корпоративні норми.

2.4. Соціально-технічні норми.

Співвідношення правових норм та інших соціальних норм.

3.1. Взаємозв’язок та взаємодія норм права і моралі.

3.2. Норми-звичаї і норми права.

3.3. Корпоративні норми і норми права.

3.4. Співвідношення норми права та інших соціальних норм.

Соціальне буття правових норм. Правові норми – особливий вид соціальних норм.

Ключові поняття:соціальна норма, правова норма.

Додаткові питання:

1. Соціальні норми та їх роль в регулюванні суспільних відносин.

2. Природа та призначення правової норми.

Питання для самоконтролю:

1. Які основні риси соціальних норм?

2. Назвіть основні види соціальних норм та охарактеризуйте їх.

3. В чому проявляється взаємозв’язок та взаємодія норм права і моралі?

4. Як співвідносяться між собою норми-звичаї і норми права.

5. Назвіть основні аспекти взаємодії корпоративних норм і норм права.

6. Які особливості норм права?

7. В чому проявляється соціальне буття правових норм?

ТЕМА 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА

Елемент чи аспект теми, що виноситься на самостійне вивчення:

Дія нормативно-правових актів в часі, просторі і за колом осіб

Нормативно-правовий акт як основне джерело права в нашій державі має чітко визначені межі темпоральної дії, а також дії його в просторі та за колом осіб, що дає змогу відповісти на питання, чи поширюється конкретний нормативно-правовий акт на якусь конкретну ситуацію.

Отже, тема присвячена розумінню дії нормативно-правових актів в часі, просторі і за колом осіб. Метою заняття є загальнотеоретична характеристика темпоральної, просторової та персональної чинності нормативно-правових актів.

Студенти повинні чітко визначити основні положення, що характеризують дію нормативно-правових актів в часі, просторі і за колом осіб. Причому, аналіз вказаних та інших питань слід ілюструвати на прикладах з чинного законодавства та юридичної практики.Питання для самостійної роботи:

Поняття юридичної дії нормативно-правових актів та необхідність її чіткого визначення.

Дія нормативно-правових актів в часі.

2.1. Загальні правила початку і закінчення дії нормативно-правових актів в часі.

2.2. Набрання чинності законів України.

2.3. Порядок набрання чинності підзаконних актів України.

2.4. Напрям дії нормативно-правових актів в часі.

2.5. Особливості та межі зворотної дії нормативно-правових актів в часі.

Дія нормативно-правових актів за колом осіб.


1156829325303123.html
1156907832182420.html
    PR.RU™