Поняття, ознаки та класифікація соціальних норм.

Характерні риси окремих видів соціальних норм.

2.1. Норми моралі. Звичаєві та релігійні норми.

2.2. Політичні та економічні норми.

2.3. Корпоративні норми.

2.4. Соціально-технічні норми.

Співвідношення правових норм та інших соціальних норм.

3.1. Взаємозв’язок та взаємодія норм права і моралі.

3.2. Норми-звичаї і норми права.

3.3. Корпоративні норми і норми права.

3.4. Співвідношення норми права та інших соціальних норм.

Соціальне буття правових норм. Правові норми – особливий вид соціальних норм.

Ключові поняття:соціальна норма, правова норма.

Додаткові питання:

1. Соціальні норми та їх роль в регулюванні суспільних відносин.

2. Природа та призначення правової норми.

Питання для самоконтролю:

1. Які основні риси соціальних норм?

2. Назвіть основні види соціальних норм та охарактеризуйте їх.

3. В чому проявляється взаємозв’язок та взаємодія норм права і моралі?

4. Як співвідносяться між собою норми-звичаї і норми права.

5. Назвіть основні аспекти взаємодії корпоративних норм і норм права.

6. Які особливості норм права?

7. В чому проявляється соціальне буття правових норм?

ТЕМА 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА

Елемент чи аспект теми, що виноситься на самостійне вивчення:

Дія нормативно-правових актів в часі, просторі і за колом осіб

Нормативно-правовий акт як основне джерело права в нашій державі має чітко визначені межі темпоральної дії, а також дії його в просторі та за колом осіб, що дає змогу відповісти на питання, чи поширюється конкретний нормативно-правовий акт на якусь конкретну ситуацію.

Отже, тема присвячена розумінню дії нормативно-правових актів в часі, просторі і за колом осіб. Метою заняття є загальнотеоретична характеристика темпоральної, просторової та персональної чинності нормативно-правових актів.

Студенти повинні чітко визначити основні положення, що характеризують дію нормативно-правових актів в часі, просторі і за колом осіб. Причому, аналіз вказаних та інших питань слід ілюструвати на прикладах з чинного законодавства та юридичної практики.Питання для самостійної роботи:

Поняття юридичної дії нормативно-правових актів та необхідність її чіткого визначення.

Дія нормативно-правових актів в часі.

2.1. Загальні правила початку і закінчення дії нормативно-правових актів в часі.

2.2. Набрання чинності законів України.

2.3. Порядок набрання чинності підзаконних актів України.

2.4. Напрям дії нормативно-правових актів в часі.

2.5. Особливості та межі зворотної дії нормативно-правових актів в часі.

Дія нормативно-правових актів за колом осіб.


1156829325303123.html
1156907832182420.html
    PR.RU™