ВНЗ України, що здійснюють підготовку фахівців з документознавства

Підготовка за спеціальністю «Документознавство та iнформацiйнадiяльнiсть» започаткована в Українi за iнiцiативи Харківського державного інституту культури (пізніше – Харківської державної академії культури) i була введена в 1995 р. в освiтнiйкласифiкацiйний кадастр України.

З часом спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» була відкрита в інших вищих навчальних закладах України, зокрема:

- Національний авіаційний університет, м. Київ;

- Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ;

- Донецький національний університет, м. Донецьк;

- Київський державний університет культури і мистецтв, м. Київ;

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Національний університет «Львівська політехніка»,

- м. Львів;

- Національний університет «Острозька академія», Рівненська область, м. Острог;

- Одеський Національний політехнічний університет;

- Рівненський державний гуманітарний університет,

- м. Рівне;

- Східноукраїнський національний університет,

- м. Луганськ;

- Харківська державна академія культури, м. Харків;

- Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, м. Черкаси;

- Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ;

- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та ін.

Станом на 2014 рік за даними інформаційної системи «Конкурс» спеціальність 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» відкрита в 66 вищих навчальних закладах України.

28.КНУКіМ як провідний ВНЗ у галузі підготовки фахівців з документознавства.

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа».

Сучасне суспільство отримало назву «інформаційне», що підкреслює особливу значимість інформації для розвитку всіх сфер життєдіяльності людини. З усіх технологій нашого часу найважливішими є інформаційні й соціальні технології. Ключовою ланкою в системі становлення і розвитку інформаційного суспільства стають засоби виробництва, відтворення і розповсюдження соціальної інформації. Кафедра готує спеціалістів за кваліфікацією «Документознавець, менеджер органів державної влади та місцевого самоврядування» для сфери документаційного забезпечення управління, науково-методичної й організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної діяльності. Підготовка фахівців у сфері документознавства та інформаційної діяльності передбачає поєднання широкої гуманітарної освіти з поглибленою спеціалізацією. Спеціаліст у галузі документознавства та інформаційної діяльності працює як виконавець й організатор державної та недержавної адміністративних сфер, вміщуючи сучасну організацію документопотоків, технічні засоби внутрішньої та зовнішньої документації, проведення експертизи та оцінки ефективності діяльності суб’єктів ринкових відносин з позицій доцільності та достатності інформаційного забезпечення, впровадження документально-інформаційних систем, пошуку та аналітико-синтетичної переробки інформації тощо.

Цикл фундаментальної підготовки фахівців спеціальності складають дисципліни: Документознавство, Документаційне забезпечення управління, Інформаційно-аналітична діяльність, Аналітико-синтетична переробка документної інформації, Патентознавство, Керування документаційними процесами, Система управління базами даних, Наукова експертиза документів, Методики вивчення документів, Державна інформаційна політика, Документознавча професіологія, Концепції сучасного документознавства, Електронне врядування, Державне управління, Психологія управління тощо. Базами практики виступають органи законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування. Кафедра документознавства та інформаційних систем – це інноваційні дисципліни, наукові інтереси, проведення науково-практичних конференцій, засідання міжрегіональних круглих столів, сучасні умови навчання, висококваліфікований професорсько-викладацький склад.


1154979464022600.html
1155059328594303.html
    PR.RU™