Тема 7. Господарські зобов’язання

Поняття господарського зобов’язання. Основні види господарських зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання. Організаційно-господарські зобов’язання. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.

Підстави виникнення господарських зобов’язань.

Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Виконання господарського зобов’язання третьою особою. Передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях. Виконання господарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов’язаних суб’єктів. Місце виконання господарського зобов’язання. Виконання грошових зобов’язань.

Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань

Загальні умови припинення господарських зобов’язань. Припинення господарського зобов’язання виконанням або зарахуванням. Припинення господарського зобов’язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі. Припинення господарського зобов’язання у разі неможливості виконання.

Недійсність господарського зобов’язання. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.

Роль і значення теми для діяльності юристів.Зазначена тема має неабияку значимість для підготовки юристів, оскільки дозволяє обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у сфері регулювання господарських відносин. Водночас, уможливлюється кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності, стаття 164-14 - Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти), стаття 167 - Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, глави 15 (стаття 188-1 - Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування.Ключові слова.Господарське зобов’язання, зобов’язана сторона (у тому числі боржник), управнена сторона (у тому числі кредитор) виконання обов’язку, майново-господарські зобов’язання, організаційно-господарські зобов’язання, соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання, публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Загальні умови припинення господарських зобов’язань. Розірвання господарського зобов’язання. Недійсність господарського зобов’язання. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.

Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Поняття господарського зобов’язання. Основні види господарських зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання. Організаційно-господарські зобов’язання. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.

Підстави виникнення господарських зобов’язань.

Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Виконання господарського зобов’язання третьою особою. Передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях. Виконання господарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов’язаних суб’єктів. Місце виконання господарського зобов’язання. Виконання грошових зобов’язань.

Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань

Загальні умови припинення господарських зобов’язань. Припинення господарського зобов’язання виконанням або зарахуванням. Припинення господарського зобов’язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі. Припинення господарського зобов’язання у разі неможливості виконання.

Недійсність господарського зобов’язання. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.


1154342873722539.html
1154372231274008.html
    PR.RU™