Роль своєчасно наданої та правильно проведеної невідкладної допомоги в урятуванні життя і здоров'я потерпілого

Перша долікарська допомога - це комплекс термінових дій, спрямованих на збереження здоров'я і життя потерпілого, надається зразу ж на місці надзвичайної події та в період транспортування до медичного закладу.

Послідовність дій під час надання першої долікарської допомоги.

Надаючи першу долікарську допомогу, треба керуватися такими прин­ципами: правильність, доцільність, швидкість, продуманість, рішучість, спокій, дотримуючись, як правило, такої послідовності:

· усунути вплив на організм факторів, що загрожують здоров'ю та життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої атмосфери чи приміщення, що горить, погасити палаючий одяг, дістати із води);

· оцінити стан потерпілого, визначити тип і важкість травми, що найбільше загрожує життю потерпілого, і послідовність заходів щодо його спасіння;

· виконати необхідні дії щодо спасіння потерпілого в певній послідовності (забезпечити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);

· підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника.


1153791597175963.html
1153827340278822.html
    PR.RU™