Шум, його характеристика, методи та засоби захисту.

Шум – це хаотичне коливання звукових хвиль різної частоти та сили.

Звук – як фізичне явище являє собою коливальний рух, що поширюється хвилеподібно у пружному середовищі.

Шум негативно впливає на нервову систему людини, підвищує кров’яний тиск, призводить до глухоти та захворювань серцево-судинної системи, кори головного мозку. Продуктивність ручної праці знижується на 60%; кількість помилок при розрахунках більше ніж 50%. У 30% людей шум є причиною передчасного старіння.

Шум від джерела поширюється звуковими хвилями в навколишнє середовище, у вільному просторі в усі сторони з однаковою швидкістю (вільне звукове поле); у замкненому просторі – відбиваються звукові хвилі багато разів від стін, стелі, підлоги, при цьому рівень шуму зростає за умов утворення дифузного звукового поля.

Довжина хвиль – це відстань котру проходить звукова хвиля протягом періоду коливання.

За походженням шум класифікують.

Електромагнітний внаслідок коливання електромагнітних пристроїв під впливом змінних магнітних полів.

Аеродинамічний – при русі повітря та газів

Гідравлічний – при русі води та інших рідин

Механічний – внаслідок ударів у з’єднаннях деталей та конструкцій.

За характером порушення фізіологічних функцій шум поділяється на такий: що заважає – перешкоджає мовному зв’язку, подразнювальний - викликає нервове напруження, шкідливий – порушує фізіологічні функції на тривалий період і викликає хронічні захворювання: погіршення слуху, гіпертонію, виразку шлунку, травмуючий – різко порушує фізіологічні функції організму людини.

Шум характеризується звуковим тиском, частотою звуку.

В результаті коливань звукових хвиль в повітрі виникає звуковий тиск – це різниця між атмосферним тиском і значенням повного тиску в даній точці. Мінімальний звуковий тиск, що сприймається людиною, як звук називається порогом чутності. Звуковий тиск, при якому виникають больові відчуття в органі слуху називається порогом больового відчуття.

Швидкість звуку залежить від фізичних властивостей тіла (густини, пружності тиску, температури), в якому поширюється звук.Частота коливань – це число коливань за одну секунду. Одне коливання за 1 секунду – 1 Гц. За частотою звукові коливання поділяються на три діапазону: інфразвукові – з частотою коливань менше 20 Гц; звукові – сприймаються органом слуху від 20-20000 Гц; ультразвукові – більше 20000 Гц.

Звуковий діапазон поділяють на низькочастотний до 400 Гц; середньочастотний – 400-1000 Гц; високочастотний – більше 1000 Гц.

Звук, що поширюється в повітряному середовищі називається повітряним, а в твердих тілах – структурним. Повітряний – поширюється в вигляді поздовжніх хвиль коливання частинок повітря співпадає з напрямком руху звукової хвилі, в формі сферичної хвилі. Структурний – поширюється в вигляді поздовжніх та поперечних хвиль


1151380038791990.html
1151439332117422.html
    PR.RU™