Державна підтримка інновацій.

Форми інноваційних інвестицій.

?

Види ліцензій
Проста ліцензія
Виняткова ліцензія

?

Функції держави у сфері підтримки інновацій
1. Сприяння розвитку …
2. Підготовка …
3. Державні замовлення на проведення …
4. Стимулювання …
5. Посередництво у справі ефективної взаємодії академічної та прикладної науки, а також стимулювання …

Активне втручання держави в інноваційну сферу: … … …

Орієнтація на ринкові відносини: … … … …

Проміжний варіант державного впливу на інноваційну політику (низький рівень централізації та взаємна співставність інтересів держави і бізнесу): … … … …

"?

Завдання органу, що здійснює державне регулювання інноваційної діяльності в Україні

Інфраструктура національної інноваційної системи
1. Законодавство у сфері інноваційної діяльності
2. Інститути фінансового посередництва.
3. Венчурні фонди і компанії.
4. Бізнес-янголи.
5. Інституційний механізм обліку інтелектуальної власності, створеної на бюджетні кошти


1150004820333767.html
1150032159966687.html
    PR.RU™