Розділ І. Історичні етапи становлення і розвитку світової та української адвокатури.

Глава 1. Історія розвитку інституту адвокатури в світі.

Схема 1.1.1. Адвокатура у період античності.

Схема 1.1.1. (1): Адвокатура у найдавніші часи людського суспільства.

Схема 1.1.1. (2): Адвокатура Греції.

Схема 1.1.1. (3). Зародження адвокатури у Стародавньому Римі.

Схема 1.1.2. Адвокатура у Середні віки.

Схема 1.1.2. (1): Адвокатура у Середні віки (V-поч. XVI ст.).

Схема 1.1.2. (2): Специфічні риси адвокатури Середньовіччя

Схема 1.1.3. Адвокатура у Новий час.

Схема 1.1.4. Історія розвитку адвокатури України.

Схема 1.1.4. (1): Адвокатура в період Київської Русі (IX-XIIIст.) та Козаччини (XIV-XVIст.)

Схема 1.1.4. (2): Адвокатура України на західноукраїнських землях у складі Польщі та Австро-Угорщини.

Схема 1.1.4. (3): Українська адвокатура за часів Російської імперії (60-х pp. XIX ст.)

Схема 1.1.4. (4): Правовий статус присяжного повіреного.

Схема 1.1.4. (5): Правовий статус приватного повіреного.

Схема 1.1.5. Становлення Радянської адвокатури.

Глава 2. Міжнародно-правові засади адвокатської діяльності.

Схема 1.2.1. Стандарти професійної діяльності адвоката.

Схема 1.2.2. Морально-етичні засади адвокатської діяльності.

Схема 1.2.3. Класифікація міжнародно-правових актів стосовно права громадян на отримання правової допомоги.

Схема 1.2.4. Загальна характеристика нормативно-правових актів ООН.

Схема 1.2.5. Загальна характеристика нормативно-правових актів Ради Європи.

Схема 1.2.6. Документи СНД.

Схема 1.2.7. Загальні світові принципи формування, легалізації та діяльності адвокатури.


1148625899081610.html
1148656866196610.html
    PR.RU™